Law Assist Hoofddorp NL - Juridisch Adviesburo  EU IMMIGRATIERECHT
RSS Fan worden

Recente posts

China wijzigt voorwaarden visumaanvraag
Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen van Kiribati, Tuvalu en de Marshalleilanden
Apostilleverdrag Marokko, Brazilie,Chili en Kosovo
NIEUWE SOORTEN VISA VOOR CHINA 2014
Totaal onverwachte uitspraak van Europese Hof....

Categorieën

Algemene info
Belgie
CHINA
EUROPEES RECHT, UITSPRAKEN EUROPESE HOF VAN JUSTITIE
MVV OF EU
UITSPRAKEN RECHTBANK
Mogelijk gemaakt door

Mijn Blog

China wijzigt voorwaarden visumaanvraag

Belangrijke update visumaanvraag China,12September 2016


DRIEBERGEN - Het Chinese Visa Application Centre [Den Haag] heeft besloten dat reizigers met onmiddellijke ingang een visumaanvraag niet meer persoonlijk hoeven in te dienen. Kopieën van het oude paspoort hoeven, in tegenstelling tot eerdere berichten, uitsluitend bijgeleverd te worden als het huidige paspoort is afgegeven na 1 januari 2016.
Dat meldt CIBTVisas vandaag in haar nieuwsbrief. Er was de laatste maand nogal wat ophef ontstaan rond visumaanvragen voor China omdat de Chinese autoriteiten de voorwaarden voor de reisdocumenten ineens hadden aangepast.

Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen van Kiribati, Tuvalu en de Marshalleilanden

Voor degenen voor wie het van belang is ;

Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen van Kiribati, Tuvalu en de Marshalleilanden
25 juli 2016Vanaf respectievelijk 24 juni 2016, 2 juli 2016 en 28 juni 2016 zijn onderdanen van Kiribati, Tuvalu en de Marshalleilanden vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone.Reizigers uit Kiribati, Tuvalu en de Marshalleilanden kunnen nu maximaal 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen visumvrij reizen en verblijven in de Schengenzone.

Apostilleverdrag Marokko, Brazilie,Chili en Kosovo

Apostille verdrag ,legalisatie is niet meer nodig voor onderstaande landen;


Apostilleverdrag voor Marokko, Brazilië, Kosovo en Chili
30 augustus 2016Documenten van Marokko, Brazilië, Kosovo en Chili moeten sinds kort niet meer gelegaliseerd worden. De handtekening op documenten van deze landen moet wel nog steeds geverifieerd worden, maar enkel door een apostillestempel aangebracht door de bevoegde overheid.Voor deze landen geldt nu ook de Conventie van Den Haag ter afschaffing van de legalisatie (Apostilleverdrag).

NIEUWE SOORTEN VISA VOOR CHINA 2014

NIEUWE SOORTEN VISA VOOR CHINA 2014

Step by Step Guidance
Before we can give you a description of visa application requirements, we kindly request that you answer the following question(s):
1. How are you going to submit your visa application?
By visiting the Visa Centre  By post
2. How are you going to collect your passport?
By visiting the Visa Centre    By post
3. What is the major purpose of your visit to China and what is the corresponding visa category you wish to apply for?
Exchanges, visits, study tours and other activities

Totaal onverwachte uitspraak van Europese Hof....

For English version, for Dutch;
12 MAART 2014C‑456/12,==Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht: 

Artikel 21, lid 1, VWEU moet in die zin worden uitgelegd dat in een situatie waarin een burger van de Unie met een derdelander een gezinsleven heeft opgebouwd of bestendigd tijdens een daadwerkelijk verblijf krachtens en onder eerbiediging van de in artikel 7, leden 1 en 2, of artikel 16, leden 1 en 2, van richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van verordening (EEG) nr.

Oefenvragen KNS voor examen buitenland


MET DANK AAN  AD APPEL TAALTRAININGEN
www.adappel.nl
Via de linkKNS TOETS
kom je bij de pagina, en kun je via de vlaggen de taal van je keuze  gebruiken.
Leer hier de 100 vragen en antwoorden voor het basisexamen inburgering. 
Maak hier een oefentoets voor het basisexamen inburgering.
Download hier de tekst van de 100 vragen en antwoorden:  
via de vlaggen van de landstaal die je gebruiken wil

Zoek je een goede cursus om te slagen voor het inburgeringsexamen?  

LEGESBEDRAGEN IMMIGRATIE PER 1-2-2013

Nieuwe legesbedragen per 1 februari 2013Nieuwsbericht | 29-01-2013De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft eind november in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer aangekondigd dat de leges voor zaken die vallen onder de EU-richtlijnen voor gezinshereniging, wetenschappelijk onderzoek en studie verlaagd worden. 
Deze verlaging volgt na een uitspraak van de Raad van State van 9 oktober 2012 over de hoogte van de leges.
 In het nieuwsbericht van 21 december 2012 is aangekondigd welke leges verlaagd zullen worden en in welke zaken leges terugbetaald zullen worden.

BELEID INBURGERING WEER GEWIJZIGD PER 1-1-2013

Beleid inburgeren

De overheid wil dat inburgeringsplichtigen voortaan zelf zorgen voor hun inburgering en scherpt daarmee de eigen verantwoordelijkheid aan.Inburgering als voorwaarde voor verblijf in Nederland
Inburgeringsplichtigen moeten zelf zorgen voor hun inburgering. De overheid zorgt wel dat de inburgeraar zijn verantwoordelijkheid kan nemen en aan zijn plicht kan voldoen, onder meer met een sociaal leenstelsel van maximaal 10.000 euro.

Legalisatie -eisen China vanaf juni 2012

Het werd blijkbaar weer tijd om de legalisatieketen  en -eisen te veranderen;
http://china.nlambassade.org/producten-en-diensten/consular+services/legalisatie-van-documenten/legalisatie-van-chinese-documenten.html  ;
Sinds 1 juni 2012 gelden nieuwe regels die bepalen welke combinaties van Chinese documenten als voldoende bewijs gelden voor Nederlandse instanties (zoals gemeentes en de IND) dat een bepaalde gebeurtenis in China heeft plaatsgevonden en door de Chinese autoriteiten is geregistreerd.

FORSE VERLAGING LEGES VERBLIJFSVERGUNNINGEN

FORSE VERLAGING LEGES IND

Datum 28 november 2012

Betreft Leges 

Op 23 oktober jl. heeft de Voorzitter van de commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad een brief gezonden aan de toenmalige minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over de gevolgen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) van 9 oktober jl. inzake de leges voor gezinshereniging.
Naar aanleiding van deze uitspraak heb ik het geheel van de leges opnieuw bezien en heb ik de volgende leges vastgesteld: leges voor aanvragen in het kader van de status van langdurig ingezeten derdelanders/verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd: €150; leges voor aanvragen in het kader van gezinshereniging: € 225; leges voor wetenschappelijk onderzoek en studie: € 300; leges voor aanvragen in het kader van overige verblijfsdoelen: deze blijven ongewijzigd.
Website
mogelijk gemaakt
door Vistaprint