Law Assist Hoofddorp NL - Juridisch Adviesburo  EU IMMIGRATIERECHT
RSS Fan worden

Recente posts

China wijzigt voorwaarden visumaanvraag
Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen van Kiribati, Tuvalu en de Marshalleilanden
Apostilleverdrag Marokko, Brazilie,Chili en Kosovo
NIEUWE SOORTEN VISA VOOR CHINA 2014
Totaal onverwachte uitspraak van Europese Hof....

Categorieën

Algemene info
Belgie
CHINA
EUROPEES RECHT, UITSPRAKEN EUROPESE HOF VAN JUSTITIE
MVV OF EU
UITSPRAKEN RECHTBANK
Mogelijk gemaakt door

Mijn Blog

PARTNER NAAR NEDERLAND HALEN.

WIJZIGINGEN PER 1-1-2013

Inkomenseis en leeftijdseis bij gezinsvorming en gezinshereniging gewijzigd;
Als gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de zaak Chakroun zijn op 31 juli 2010 het Vreemdelingenbesluit (Vb), het Voorschrift Vreemdelingen (VV) en de Vreemdelingencirculaire (Vc) gewijzigd.
 In dit arrest is bepaald dat de IND bij aanvragen om een verblijfsvergunning geen onderscheid mag maken tussen gezinsvorming en gezinshereniging. 
De belangrijkste wijzigingen
== Voor zowel gezinshereniging als gezinsvorming geldt een inkomensnorm van 100% van het wettelijk minimumloon. Dit is € 1416,- bruto per maand voor gezinnen.
== Voor alleenstaande ouders en voor alleenstaanden gelden iets lagere bedragen.•
==Het inkomen wordt niet langer getoetst aan de (netto) bijstandsnorm, maar aan het (bruto) wettelijk minimumloon.•
==De leeftijdseis voor gezinshereniging en gezinsvorming is gelijk getrokken naar 21 jaar. Dit was voorheen voor gezinshereniging 18 jaar of ouder.•
==Voor studenten geldt dat het normbedrag voor uitwonende studenten niet langer hoeft te worden aangevuld met het verschuldigde les- en collegegeld.
Voor degene die het verblijf financieren van iemand uit het buitenland met het verblijfsdoel familiebezoek, au pair, medische behandeling of het ouderenbeleid, zijn de middelen van bestaan voldoende als deze ten minste gelijk zijn aan het toepasselijke bedrag voor de financier, aangevuld met 50% voor elke vreemdeling.
== Als u bijvoorbeeld een gezin bent en u wilt een au pair uit het buitenland, dan moet u minimaal 150% van het wettelijk minimumloon voor gezinnen verdienen ( € 2124,-) 
Gevolgen voor de inkomstenbronnen
Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor de inkomstenbronnen. Voor arbeid in loondienst geldt dat er niet het brutoloon, maar naar het sv-loon (loon sociale verzekeringen) gelijk moet zijn aan het bruto wettelijk minimumloon.
== Bij arbeid als zelfstandige kijkt de IND niet langer naar de nettowinst, maar naar de brutowinst. Ontvangt u een inkomensvervangende uitkering dan kijkt de IND voortaan naar de bruto uitkering.
 Bij een inkomen uit eigen vermogen gaat de IND uit van een fictief rendement van 4% van het gemiddelde eigen vermogen tussen 1 januari en 31 december. Dat rendement telt mee voor het inkomen. 
Overgangsregeling vanaf aanvraag 2010
Voor lopende aanvragen geldt dat het recht van toepassing is dat gold op het tijdstip waarop de aanvraag is ontvangen, tenzij het nieuwe recht gunstiger is. 
 
  Let op , voor Tukse onderdanen die hier met een terwerkstellingsvergunning komen     werken , of zich als zelfstandige willen vestigen zijn lagere  tarieven, 60 € voor MVV,
 en 43€ voor de verlenging.Geldt ook voor hun familieleden.

 LET OP; PER 1 JINI 2013 IS DE WET MODERN MIGRATIEBELEID INGEGAAN; 
Houdt o.a. in een referentenregeing, en aanvraag MVV via TEV -procedure in NL indienen;
Wat gaat er veranderen?
U leest hierna de belangrijkste veranderingen door het modern 
migratiebeleid.
• Referenten en vreemdelingen kunnen voortaan gebruikmaken
van de Toegang­ en Verblijfsprocedure (TEV). Zij hoeven straks 
niet meer twee aparte aanvragen voor een machtiging tot 
voorlopig verblijf (mvv) en de verblijfsvergunning in te dienen. 
Na afgifte van de mvv, verleent de IND de verblijfsvergunning 
automatisch.
• Voor vreemdelingen die niet mvv-plichtig zijn komt er de
vvr­referentprocedure. De referent kan voor de vreemdeling al 
een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen terwijl 
betrokkene nog in het buitenland verblijft.
• Referenten krijgen een belangrijke rol binnen het migratiebeleid.
Referenten mogen zelf verblijfsaanvragen indienen voor de
vreemdeling. Ook kunnen zij bezwaar en beroep instellen.
• Rechtspersonen en ondernemingen kunnen zich laten erkennen.
Dan worden zij ‘erkende’ referent. Voor erkende referenten 
gelden bepaalde voordelen. In sommige gevallen (onderwijsin­
stellingen, au­pairbureaus, werkgevers van kennismigranten) is 
erkenning verplicht.
• Referenten die gezinsleden naar Nederland laten komen kunnen
niet worden erkend.
• Alle referenten hebben wettelijke verplichtingen.
• Referenten krijgen een informatie- en administratieplicht.  
Bij enkele verblijfsdoelen is er tevens een zorgplicht.
• IND krijgt handhavingsinstrumenten om op te treden tegen
referenten en vreemdelingen die hun wettelijke verplichtingen
niet nakomen. Zo wordt de bestuurlijke boete geïntroduceerd en 
wordt het mogelijk de erkenning van referenten te schorsen of in 
te trekken.===

EU ALTERNATIEF
 
 Je partner heeft dan het recht, omdat jij als EU onderdaan gebruik  gemaakt hebt
van je recht op vrij verkeer binnen EU, om een inreisvisum aan te vragen bij de ambassade van het land waar jij verblijft. Dat moet gratis, en binnen 4 weken worden afgegeven.
 
==LET OP= Belgische vertegenwoordigingen hebben de gewoonte je partner te
 dwingen een D visum aan te vragen, en dan kost het maanden voordat de procedure is doorlopen.
 Advies, stuur je partner een kopie van de betrokken EU        wetgeving, Richtlijn 2004/38 EC.
Aangezien de normen voor Belgen per 22-9-2011 worden verzwaard, oa  duurzame relatie van 2 jaar,indien ongehuwd, onwettige eis van 120% van Leefloon,leeftijd minimaal 21 jaar, zou het kunnen betekenen dat Belgen bijvoorbeeld de NL route gaan doen, dus zich tijdelijk vestigen in NL om hun partner bij zich te kunnen halen.
 
  Zijn jullie al gehuwd, dan is Duitsland de dichtstbijzijnde optie, anders oa Belgie, bijvoorbeeld als je je baan in NL wilt behouden.
Daar zul je dan minimaal de Wettelijke Samenwoonst moeten afsluiten.Vergelijkbaar met ons Geregistreerd partnerschap.
Als je werkt in NL is wel vereist dat je minimaal een weekend per 2 weken in je Belgische/Duitse woning verblijft.
  Als je de financiele middelen hebt, kan een ander land, bijv. in verband met
 de taal van je partner, ook een mogelijkheid zijn.
 
   Dit is een korte uitleg van de mogelijkheden, voor meer informatie kun je contact opnemen via het contact formulier of via mijn emailadres.
Of telefonisch.
 
Aanbevolen websites waar ik ook , met andere leden, advies geef ;
 
 
Voor mensen met een Chinese partner ook;
 
 
 
   Birdsnest,
    Olympisch Stadion Beijing 2008
 
 
 
 
INBURGERINGSEXAMEN 2013;
voor een cursus NL tijdens een vakantie in NL; 
AdAppeltaalrainingen.nl
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgering/beleid-inburgeren124 Reacties op PARTNER NAAR NEDERLAND HALEN.:

Comments RSS
Dia on zondag 9 oktober 2011 16:48
goede avond, in uw website staat da: per 1-1-2011 minimaal € 1319 bruto incl vakantiegeld per maand verdienen. maar op website IND zelf staat: U hebt voldoende en duurzaam inkomen. U moet beschikken over een bruto-inkomen van € 1.435,20 per maand, zonder vakantiegeld... wat is nou werkelijke heid inkomen van partner ? en wat is de mogelijk heden als inkomen maar €900,- á €1150,-? maar dan wel bezit van een contract van 3 jaar ,part time? alvast bedankt
Reageren op een reactie
 
orkide on vrijdag 30 augustus 2013 17:48
Ik ben namelijk getrouwd in turkije en wil me man naar nederland brengen voor goed. Ik heb een inkomen als uitkering, kan ik met het inkomen van uitkering mijn man naar nederland brengen?? Hoe kunnen de mensen die een uitkering hebben zijn/haar partner naar nederland halen? Ik hoor graag van u.


shahzad on zaterdag 14 maart 2015 19:34
ik wil mijn vrouw uit pakistan naar nederlandse zonder taal groet van shahzad shahzad ahmed palingweg 12 1317 pg almere


Anoniem on donderdag 3 november 2011 20:39
Beste, Mijn zus werkt als verzogster van mijn oudres,ze krijgt een contract(familie contract) ze verdient 1130neto per maand. mag mijn zus met deze contract iemand halen uit buitenland als partner.
Reageren op een reactie
 
Ton Bakker on dinsdag 13 december 2011 17:57
Als het goed is heb ik U via email geantwoord;met en contract voor minimaal een jaar op moment van MVV aanvraag[indien vereist] ,zou het inkomen voldoende zijn. Als er vragen zijn, email of bel me gerust, Succes, groeten, Ton


Greece on maandag 22 december 2014 20:13
Hallo, Ik heb de zelfde probleem ik heb Heb een zorgovereenkomst met familie. Maar een bruto in komen van 1790,00 Kan ik mijn man binnen halen van uit Turkije We zijn al getrouwd Mvg greece


M.Mokaddem on maandag 12 december 2011 14:25
En vragje over inkomen:Als iemand in de ziektewet zit of een ww uitkering krijgt, wel boven die €1400,= zit,kan hij zijn partner uit buitenland halen? alvast dank.
Reageren op een reactie
 
Ton on dinsdag 13 december 2011 17:54
Goedenmiddag Als het inkomen nog een jaar blijft bestaan, wel, aangezien WAO, ZW en WW inkomen uit arbeid is. OF nog 6 maanden, als U de afgelopen 3 jaar ook inkomen boven de norm had.[Let ff op, afhankelijk uit welk land, kunnen er andere mogelijkheden zijn. Voor Turkse partners bijvoorbeeld is geen inburgeringsexamen buitenland meer, en geen verplichte inburgering in NL.Zelfs een visum ZOU niet meer nodig moeten zijn, conform Associatieverdrag en Standstillbepaling, maar over laatste is nog geen duidelijke uitspraak.] Gef een gil bij vragen, via genoemd emailadres. Groeten, Ton.


sara on vrijdag 23 december 2011 15:43
hallo allemaal, ik heb een vraag: moet je een vaste baan hebben? of mag het ook met een jaarcontract. gr.
Reageren op een reactie
 
Ton on dinsdag 27 december 2011 15:13
Hoi Sara, het inkomen moet nog duurzaam beschikbaar zijn, voor minimaal 12 maanden bij aanvraag , OF je moet aantonen dat je laatste 3 jaar boven de norm hebt verdiend. Bovendien moet PER GEVAL worden bekeken hoe de omstandigheden zijn. Groeten en Happy New Year, Ton


Ton on dinsdag 27 december 2011 15:15
Sara, neem aan dat je het over NL hebt? Als het over Belgie gaat; voor 2 personen ca 1000 netto pm, en duurzaam beschikbaar, staat geen termijn voor.


Juana Derken on woensdag 28 december 2011 15:19
Geachte meneer, Ik wil graag als dat zou kunnen telefonisch contact met u opnemen voor mijn vragen. Zou dat kunnen? Alvast bedankt! Mvg, Juana Derken
Reageren op een reactie


Joyce on maandag 9 januari 2012 8:54
Goedemorgen! Ik zou U graag een e-mail willen sturen als dat mogelijk is? Ik ben ten einde raad, ben letterlijk ziek van het gemis en verdriet. Ben hierdoor ook mijn vaste baan kwijt geraakt. Ik zou U graag mijn situatie willen mailen zodat U me hopelijk een advies kan geven. Alvast bedankt!
Reageren op een reactie
 
zahir on donderdag 19 december 2013 6:48
Ik heb wga uitkeringen ik moest aatonen aan ind wanner ik herkeurd maar de uwv arts segt dat doen wij niet en ik kan brief kreigen voor de ind ik wil mijn vrouw naar nederland bedankten


nike on zondag 22 januari 2012 23:53
Hallo:) Ik zit in een stress situatie.. Ik wil dat me vriend vanuit turkye naar nederland komt wonen,ik heb nu een visum voor kort verblijf met me moeder ze gegevens omdat het meer kans maaktte,ma wat moet ik doen als hij in nl wil wonen,ik werk via uitzendburea ik verdien boven de norm heb geen contract.moet ik gerigistreed partnerschap doen.ik weet me geen raad meer.help me alsjeblieft Gr nike
Reageren op een reactie
 
nina on donderdag 23 mei 2013 22:45
Op 1 juni 2013 treedt de Wet modern migratiebeleid in werking, tegelijk met de Wet nationale visa. jullie moeten allebei boven de 21 jaar je moet een nederlandse nationaliteit hebben je inkomen moet 1.447.00 of hoger zijn je moet een jaar werk contract hebben jullie moeten beide (ONGEHUWD) zijn Partner mag geen strafblad hebben in zijn/haar land. als je voldoet aan deze voorwaarden dan kan je boeken bestellen bij www.naarnederland.nl dat kost 110 euro als je partner klaar is om examen te gaan doen dan dien je een aanvraag voor het exame bij de ministerie buitenlandse zaken te doen. je moet de gegevens van je partner doorgeven. Naam, Achternaam, Adres,Ambassade van het land waar je partner woont, geboorte datum, paspoort nummer en zijn/haar E-mail. Wanneer je dit hebt gedaan dan krijg je een bevestiging, en dan moet je meteen het geld op storten naar de ministerie buitenlandse zaken dat is 350 euro. Over 5 werkdagen krijg je een code, deze code geef je aan je partner en dan moet je partner naar de nederlandse ambassade gaan in zijn/haar eigen land. Ze dient dan wel haar paspoort mee te nemen. Als ze de eerste keer niet slaagt, dan moet ze het examen weer doen en elke keer dat ze moet herkansen moet je 350 betalen. Dus hoop dat het van de eerste keer al lukt. Als ze het examen wel haalt dan kan je bij de IND een mvv+verblijfsvergunning aanvragen dat koste 225 euro. Het kan zijn dat ze de visa=mvv weigeren. Als ze dat weigeren dan moet je alsnog weer vragen dus het zelfde verhaal dan moet je ook 225 betalen, tot dat ze akkoord ermee gaan. Wanneer je partner zijn of haar examen gehaald heeft, dien je bij het IND in Nederland een verzoek in voor advies voor een MVV (advies voor inreisvisum). Deze formulieren kun je downloaden via de website van het IND. (Mensen uit sommige landen hoeven geen MVV aan te vragen, deze lijst kun je terugvinden op de site van het IND). Je bent niet verplicht om een adviesaanvraag in te dienen. Echter is dit wel aan te raden. Een adviesaanvraag kost niks. Op deze manier heb je wel een juiste indicatie of je partner mogelijk toestemming krijgt voor een MVV. Je kunt ook direct een aanvraag voor MVV indienen, echter loop je dan wel het risico al je geld kwijt te zijn als je partner uiteindelijk geen MVV krijgt. Om dit formulier (en ook de formulieren voor de aanvraag van een MVV en VVR) in te kunnen dienen dien je de volgende gegevens mee te sturen: • Arbeidscontract verblijfsgever (minimaal een jaarcontract op het moment van indienen aanvraag advies MVV) • Werkgeversverklaring verblijfsgever • 3 loonstroken (niet ouder dan 3 maanden), verblijfsgever • GBA uittreksel (origineel), verblijfsgever • Kopie van verblijfsvergunning, Nederlandse identiteitskaart of Nederlands paspoort van referent in Nederland met pagina’s visa en reisstempels • Bijlage IND garantverklaring (zie formulier MVV) • Ongehuwdheidsverklaring van verblijfsgever en partner (die van je partner in het buitenland moet gelegaliseerd zijn of een Apostille stempel hebben (let op: hij moet wel vertaald zijn!) • Kopie geboorteakte (gelegaliseerd of apostille) de geboorteakte is niet nodig voor MVV maar wel bij Inschrijving in GBA gemeente en bij de Ambassade (let op: deze moet wel vertaald zijn!) • Vragenlijst (zie formulier IND) inclusief bewijsstukken van jullie relatie: oa. foto’s, reisdocumenten, telefoonnota’s, verklaringen van familieleden etc. • Diploma van het examen • Van je partner een kopie van het paspoort met pagina’s met visa en reisstempels • Verklaring Tuberculose onderzoek (of intentieverklaring hiervoor) Verzoek om MVV is goedgekeurd en nu? Wanneer je verzoek om MVV is goedgekeurd dient je partner bij de Nederlandse Ambassade in het land waar hij of zij verblijft de MVV aan te vragen (inreisvisum). Zodra je partner in Nederland is, maak je meteen een afspraak bij het IND en dienen jullie samen de aanvraag in voor een tijdelijke verblijfsvergunning (VVR, verblijfsvergunning voor 5 jaar). Maar als je een nederlandse nationaliteit hebt en je gaat hier trouwen dan kan ze binnen 3 jaar ook de nederlandse nationaliteit krijgen.


simao on vrijdag 2 november 2012 19:05
ik wil hier in Nederland trouwen met mijn vriendin die in buiten de EU woont is dat mogelijk?
Reageren op een reactie
 
lorena on dinsdag 2 juni 2015 14:40
Hoi me vriend had n aanvraag voor mij gedaan n due Ind hft ht afgekeurd omdat hij Dan Langer Dan 2jaar uitkering kreeg wat Mort k zo een situatie doe bn radeloos


kader on vrijdag 23 november 2012 2:07
Hoi, Hoppelijk kunt u mij hierbij helpen. Ik voldoe aan alle gestelde eisen. Alleen zit met 1 probleem. Mijn verloofde wil ik vanuit Turkije naar NL halen, alleen hij is nog 19. Zover ik het weet moet je 21 zijn. Is er een andere weg om hem naar NL te halen. Tevens ik wil het via duitsland doen. Binnenkort ga ik daar wonen zover ik het weet is het veel makkelijker.
Reageren op een reactie


Bete on vrijdag 23 november 2012 2:10
Hallo een vraagje, Ik wil mijn vriend halen uit Turkije alleen hij wilt zijn moeder niet achterlaten. Is er een weg dat z'n moeder ook naar NL kan komen?
Reageren op een reactie


Rose on dinsdag 4 december 2012 23:37
Hallo, Ik ben Rose en heb serieus advies heel snel erg nodig. Ik ben ten einde raad en kan niet meer helder denken! Is het mogenlijk dat ik u telefonisch of per mail kan benaderen?
Reageren op een reactie


max on donderdag 27 december 2012 18:06
ik werk voor baanvak en ben geDetachert en ik wil mijn vriendin na Nederland halen? er staat dat bij de rijksoverheid dat je 1.453 bruto moet verdiennen,ik werk voor baanvak en ben gedatcheerd
Reageren op een reactie


aBdelkader on maandag 7 januari 2013 13:19
Hallo ik heb gsd uitkering.maar il krijg elke kaart vrijstelling en dat loopt van af 2008/9 ben laatste. Door en dokter afgekeurd. Voor altijd .%. Zelf. Heb bezwaar gedaan.tegen gsd weggens. Weigeren. Om mij vrouw dat ik afgekeurd ben laatste. Nee .ze wellen mij vrouw.striktere. .Maar bij mij bezwaar tegen gsd. Ben mij zaak over mij vrouw .en dat ik afgekeurd.be n gegrond werft. Kan iemand mij helppen .adu. Die zeiden
Reageren op een reactie


abdelkader on vrijdag 11 januari 2013 13:59
hallo geachte mensen ik ben bezig mij vrouw naar nederland te hallen .ik heb problemen gehad en nog .ik kreeg vrij stelling.per jaar .maar er staat altijd een artiekels waar ze het moeilijk maken .om je vrouw te hallen .op het laats ben ik doer een onganghanfelijk dokter gekeurdt.er werdt duidelijk doer de dokter aan gegeven dat doer mij verleden en mij schinofi en veel pillen die ik moest slikken per dag .na 15 minuuten had hij mij afgekeurdt %procent . met name deze heer mag nooit werken . als je zijn contekst vertaaldt bedoeldt hij deze meneer mag nooit werken. toen is die artekel afgeschagft .maar toch ging de gsd niet meeakkoordt om mij vrijtestellen voor 5 jaar .ik mocht binnen 6wekken bezwaar indiennen. heb dat gedaan .en aan de leden uitgelegdt wat ik nodig had en wat de dokter mij afkeurde .heb de zaak gewonnen maar de advocaat de ene dag dit de andete dag dit ik wilde binnen weer de 6 wekken kon ik als de gsd niet met mij eens was in beroep .maar helaast de advocaat/tte was op vakantie haar ploog genoten welden niet . om het kort te houden wie kan mij helppen .want ik heb vrijsttelinggen maar ben net of ze mij iets vragen dan gaat het lukken en als ik het daad vericht en toen aan de advocaate en .hier bij zoek ik graag hulp. aub help me.en mij vrouw is goed ervaring diploma s ik woon 40 jaar hier en nu ik ziek en mij vrouw naast me nodig heb om mij /sammen het leven tegen gaan .beland ik alleen tegen werking .groete abdelkader
Reageren op een reactie


hakim on dinsdag 29 januari 2013 15:42
hai ik heb een vraag wat moet ik allemaal hebben als ik een vrouw van maroko naar nederland wil hallen kan je me aub a tot z op mijn e mail stuuren hartelijk dank hakim
Reageren op een reactie


bouchra on vrijdag 8 februari 2013 23:36
hoi wat heb ik nodig om mijn man naar hier nederland te hallen van marokko volgens de wet is het verander zegt ind ik kan me man niet uit marokko hallen is dat waar is er een mogelijkheid want ik wordt gek 6 jaar getrouwed en ik kan me man niet hier hallen en nu de wet is veranderdt ben ik bang mij man is daar ik hier
Reageren op een reactie
 
Nina on donderdag 23 mei 2013 23:15
Hallo, ik ben een meid van 21 jaar en wil mijn partner uit irak naar nederland halen. Mijn inkomen is meer dan 2.000 per maand dus dat is geen probleem en ik heb een nederlandse nationaliteit en wij zijn beide 21 jaar. Ik heb heel het boekje wat ik van de ind gelezen. Alleen mijn probleem is, ik heb geen verstand met papieren regelen en dat soort dingen. Ik zoek iemand dien samen met mij de aanvraag wil indienen en het dossier wil controleren. Zou ik hiervoor bij u terecht kunnen? Wilt u mij u gegevens naar mailen (Iraqiaaaa4ever@hotmail.com. Alvast bedankt!


nina on donderdag 23 mei 2013 23:15
Hallo, ik ben een meid van 21 jaar en wil mijn partner uit irak naar nederland halen. Mijn inkomen is meer dan 2.000 per maand dus dat is geen probleem en ik heb een nederlandse nationaliteit en wij zijn beide 21 jaar. Ik heb heel het boekje wat ik van de ind gelezen. Alleen mijn probleem is, ik heb geen verstand met papieren regelen en dat soort dingen. Ik zoek iemand dien samen met mij de aanvraag wil indienen en het dossier wil controleren. Zou ik hiervoor bij u terecht kunnen? Wilt u mij u gegevens naar mailen (Iraqiaaaa4ever@hotmail.com. Alvast bedankt!


Abdel on maandag 25 februari 2013 19:59
Hallo, Ik wil graag weten wat ik moet doen om mijn vrouw uit Algerije naar Nederland te halen ik ben zelfstandigondernemer en zie daar niks over staan wat zijn de eisen en wat is de minimum omzet/winst die ik moet hebben. Graag hulp hierover.Kan u me op me e-mail het traject uit leggen wat ik moet volgen want word niks wijzer van de IND site.
Reageren op een reactie
 
John on dinsdag 13 oktober 2015 22:44
Hallo, ik heb hetzelfde probleem nou wil ik mijn vrouw uit turkije laten komen alleen weet ik niet of ze 21 of minimaal 18 jaar moet zijn ze is namelijk 19 jaar. De wet was toen aangepast. Zelf heb ik gelezen over een WERKNEMER maar weet niet of hetzelfde geldt voor een WERKGEVER dus een zelfstandige ondernemer eenmanszaak als rechtspersoon. Heb de IND gebeld maar krijg telkens andere antwoorden. Graag hoor ik hierover antwoord alvast bedankt


dilara on zondag 17 maart 2013 21:58
Ik ben namelijk getrouwd in turkije en wil me man naar nederland brengen voor goed. We hebben samen ook een zoontje die bij mij in nederland woont. Ik heb een inkomen als uitkering omdat ik niet mag werken. kan ik met het inkomen van uitkering mijn man naar nederland brengen??
Reageren op een reactie
 
Ipek on vrijdag 20 december 2013 19:15
Hallo, Waarom mag je niet werken als ik het vragen mag? Ik zit namelijk met het zelfde probleem. Mijn zoontje is bijna 2'jaar. Is je man al in Nederland trouwens? Xx


Ipek on vrijdag 20 december 2013 19:26
Hallo meneer Ton, u heeft mijn vragen nog niet beantwoordt... zou ik anders misschien een telefoon nummer mogen van u? Ik heb namelijk erg haast.


vennik on donderdag 19 november 2015 16:17
Ik ben een alleen staande moeder.Ik ben getrouwd in Marokko en mijn man is daar. ik ben zwager van zijn kindje en wil hem graag hier hebben.Zit in de ziektewet vanuit werk en zal voorlopig nog niet aan het werk kunnen. Kan ik hem daar mee naar nederland halen.


Replica Horloges on woensdag 27 maart 2013 10:08
maar dan wel bezit van een contract van 3 jaar ,part time? alvast bedankt
Reageren op een reactie
 
Ton on zondag 31 maart 2013 18:48
@Replica; als U reageert wilt U dat dan op uw eigen naam doen?U plaatst een groot aantal opmerkingen, waarvan een aantal dezelfde, en dat moet ik echt verwijderen.Er staat mijn emailadres in het welkomstwoord, als U vragen heeft kunt U ze ook via email stellen. Antwoord op Uw vraag;het is afhankelijk op welke manier gezinshereniging wordt beoogd; via MVV is 1 jaar contract genoeg, of nog 6 maanden en de 3 voorgaande jaren, gelijk of boven de bijstandsnorm.Voor de EU route is bijstandsnorm voldoende, niet afhankelijk van duur .


Ton on zondag 31 maart 2013 18:58
@Emy; MVV, 21 jaar ,en zover ik weet is StuFi te weinig voor een NL burger. Voor EU route is de minimum leeftijd nu ook 21.Sorry....ff volhouden dus.


Emy Lina on zaterdag 30 maart 2013 23:19
Hooi, Een vraagje, Ik begrijp 1 ding niet, als je nou studeert maar je bent getrouwd en je man woont in Marokko, kan je hem dan naar Nederland brengen ook met je studie financiën of kan dat niet ? En moet je 21 zijn of kan je je man ook op je 18e/19e naar Nederland brengen ? Alvast Bedankt
Reageren op een reactie
 
nina on donderdag 23 mei 2013 22:56
je kan studeren en tegelijk andere werk hebben. maar het moet wel een contract zijn met je werkgever voor minimaal 1 jaar tot dat hij hier komt. en jullie moeten beide 21 jaar zijn. het is nu wel moeilijk als jullie toch getrouwd zijn want je moet ongehuwd zijn.


Ton on zondag 31 maart 2013 19:09
Als het vreemd lijkt dat ik niet reageer; vele van deze vragen komen ook via de email binnen, die beantwoord ik dan ook via email. Groeten, Ton
Reageren op een reactie


Shaghayegh on donderdag 4 april 2013 23:06
Hallo ik ben van plan om binnenkort te trouwen. Mijn vriend woont in Duitsland en heeft geen verblijfsvergunning ik heb zelf Nederlandse nationaliteit. Ik Wil hem hierheen halen . Ik werk fulltime en verdien genoeg. We zijn allebei boven 21 jaar. Wie weet welke voorwaarden daar nog aan vast zit? En weet daar meer over. Groeten shaghayegh
Reageren op een reactie


fedoua on dinsdag 21 mei 2013 19:34
hallo, Bn een dame die haar echtgenoot naar nederand wil over laten komen. Aleen ben ik vanaf 1997 niet mee gaan werken ivm depressie heb ik sinds toen een uitkering tot heden. mijn vraag is, is het mogelijk met een uitkering mijn echtgenoot te laten overkomen naar Nederland? Vooral nu ik hem hard nodig heb,zou mijn leven enorm kunnen verijken. mvg fedoua
Reageren op een reactie
 
dina on donderdag 23 mei 2013 22:25
nee want je inkomen moet 1.447.00 of hoger zijn.


Raka on zondag 9 juni 2013 21:01
Hallo ik heb een vraag. Ik heb een mvv aangevraagd voor me vriendin vanuit sur. ik heb helaas nu geen baan vanaf feb waar heb wel 3 jaar gewerkt en zit nu in een ww uitkering kan je ng een goedkeuring van de ind.
Reageren op een reactie


maria on woensdag 26 juni 2013 18:58
Hoi Ton, ik las deze bericht van jou maar er staat turkse mensen hebben ook geen visum nodig? ik ga 14 augustus trouwen in turkije met me man. daarom mijn vraag..? Goedenmiddag Voor Turkse partners bijvoorbeeld is geen inburgeringsexamen buitenland meer, en geen verplichte inburgering in NL.Zelfs een visum ZOU niet meer nodig moeten zijn, conform Associatieverdrag en Standstillbepaling, maar over laatste is nog geen duidelijke uitspraak.] Gef een gil bij vragen, via genoemd emailadres. Groeten, Ton.
Reageren op een reactie


S.S on vrijdag 26 juli 2013 18:40
Beste, Ik ben sinds twee jaar getrouwd met mijn man die in Irak woont. Maar ik kan hem helaas niet naar Nederland halen omdat ik ziek ben (chronich ziekte) en niet kan werken.Ik krijg een Wajong uitkering en studeer ook daarnaast. Ik vraag me af, of er uitzonderingen zijn voor iemand in mijn geval, ik ben niet in staat om te werken en heb mijn man heel hard bij me nodig. Ik hoor het graag van u, Mvg, S.S
Reageren op een reactie
 
Ton Bakker on maandag 19 augustus 2013 21:25
S.S., ik heb je via email geantwoord; als jij definitief bent afgekeurd, zou je in aanmerking komen voor een ontheffing van de inkomensplicht.Zal niet zonder slag of stoot gaan, als je hulp nodig hebt, je hebt mijn email adres.Groeten, Ton


Leyla on dinsdag 27 augustus 2013 21:03
HAllo, ik ben op 19-08-2013 getrouwd in Turkije. ben zelf 25 en mijn man 26. ik wil hem graag naar Nederland halen. kan ik advies krijgen wat ik allemaal moet doen.
Reageren op een reactie


miranda on maandag 16 september 2013 18:08
Hallo ik heb een vraagje namens mijn schoonbroer. Want heb al zoveel gelzen en gedaan dat ik het hele gedoe met partner na nederland halen niet meer snap. Het zit dus zo mijn schoonbroer wil heel graag zijn vrouw na nederland halen. Hun zijn vorige jaar in turkij getrouwd ook voor de staat van turkij niet voor nederland. Hij werkt nu een jaar voor het uitzendburae. Mijn vraag is nu wie wat en hoe moeten we het doen om zijn vrouw naar nederland te kunnen halen met vriendelijke groet miranda
Reageren op een reactie


ghizlane on zaterdag 19 oktober 2013 0:23
hey ik wil gaan wonen in belgie en werken in nederland mijn vraag is ik heb 2 kinderen die blijfen wel in nederland naar school gaan kan ik dan gewoon gezinshereniging aan vragen in belgie voor mijn man uit marokko
Reageren op een reactie


roos on zaterdag 26 oktober 2013 14:39
Hallo ik ben van plan om binnenkort te trouwen. Mijn vriend woont in marokko en heeft geen verblijfsvergunning ik heb zelf Nederlandse nationaliteit. Ik Wil hem hierheen halen . Ik werk fulltime en verdien genoeg. We zijn allebei boven 21 jaar. Wie weet welke voorwaarden daar nog aan vast zit? En weet daar meer over. Groeten
Reageren op een reactie
 
lady44 on dinsdag 10 december 2013 0:52
Hallo ik ben van plan om binnenkort te trouwen. Mijn vriend woont in marokko en heeft geen verblijfsvergunning ik ben zelf nederlans Ik Wil hem hierheen halen . Ik werk fulltime en verdien genoeg. We zijn allebei boven 21 jaar. Wie weet welke voorwaarden daar nog aan vast zit? En weet daar meer over. Groeten


Lourdes on donderdag 7 november 2013 2:53
Ik ben getrouwd met mijn man in de dominicaanse republiek. voor mij is alles nieuw en ben me er in gaan verdiepen. Ik wil de MVV aan gaan vragen maar ik wil weten wat voor documenten ik allemaal nodig heb om het aan te kunnen vragen ?? Ik las net dat je ongehuwd moet zijn, en wat moet je doen als het niet zo is zo als in mijn geval?? Met vriendelijke groet Lourdes
Reageren op een reactie
 
Ton on woensdag 22 januari 2014 15:19
Salam aleikum Abderrahim.Als jij de NL nationaliteit hebt, en de mogelijkheden hebt, lees ff het stuk over de EU route, dan kan ze als jij je in andere lidstaat hebt ingeschreven, zich bij jou voegen met een gratis af te geven Inreisvisum EU, en dan kunnen jullie samen terug naar NL.


Sarah on zaterdag 7 december 2013 0:10
Hallo, Mijn nicht gaat binnenkort trouwen, alleen haar aanstaande komt uit Marokko. Ze zijn boven de 21 jaar, zij verdient voldoende. Maar wie weet wat ze allemaal nodig heeft qua papieren?? en wat de voorwaarderen zijn. groeten,
Reageren op een reactie
 
Ton on woensdag 22 januari 2014 15:28
Sarah,lees ff het stuk over MVV, en kijk ff op de Klantdienstwijzer op IND.nl.Als zij NL nationaliteit heeft , lees dan ook het stuk onder MVV topic over EU route.Je mag ook bellen of emailen naar me; os.bejington@gmail.com


Ipek on donderdag 19 december 2013 20:33
Hallo, ik ben van plan om mijn partner van Turkije naar Nederland te halen. Heb op dit moment geen werk. Is het mogelijk met een uitkering? Ik heb een zoontje van bijna 2 jaar en hij mist zijn vader heel erg. Ik had gehoord dat het via België en duitdland veel makkelijker is. Wilt u mij misschien wat informatie geen? Alvast bedankt!
Reageren op een reactie
 
Ton on woensdag 22 januari 2014 15:23
Ipek, als jouw WW nog langer dan 1 jaar duurt, en aan de inkomenseis voldoet,dan wel laatste 3 jaar boven de norm hebt verdiend, zou hij naar NL kunnen komen, op grond van Art 8 EVRM, recht op gezinsleven.Neem daarvoor ff contact met mij op via mijn emailadres os.beijington@gmail.com,of via het telefoonnummer.


Abderrahim on donderdag 16 januari 2014 17:41
Salam ik heb een vraagje ik ben alle 3 jaar getrouwd mijn inkomen is boven 1440 neto allen ze kan geen Nederlands taal leren ze vindt het heel lastig ze heeft nooit op school gezeten alle vast bedankt
Reageren op een reactie
 
Ton on woensdag 22 januari 2014 15:25
Ton on woensdag 22 januari 2014 15:19GING FF WAT FOUT.... Salam aleikum Abderrahim.Als jij de NL nationaliteit hebt, en de mogelijkheden hebt, lees ff het stuk over de EU route, dan kan ze als jij je in andere lidstaat hebt ingeschreven, zich bij jou voegen met een gratis af te geven Inreisvisum EU, en dan kunnen jullie samen terug naar NL.


Roos on maandag 10 februari 2014 16:14
Hallo, Ik ben bijna 3 jaar getrouwd. We hebben een dochtertje van 15 mnd. Ik heb een functie aangeboden gekregen in NL. Ik ben nu werkzaam in Istanbul voor het bedrijf waar ik nu voor werk. Nu wil ik met mijn echtgenoot en dochter naar NL. We zijn beiden 21+ Ik zal ook bruto boven 2000 Euro verdienen en heb een vast contract. Mijn Man is Turks. Hoe kan ik best aanpakken, zodat mijn dochtertje zo min mogelijk zonder haar vader gaat missen. Ik en mijn dochtertje zijn beide Nederlands. Alvast heel erg bedankt. Met vriendelijke groeten.


Rosie on woensdag 5 maart 2014 15:10
Hallo, İk ben een allernstaande moeder van 2 kinderen van 10 en 14 jaar.İk ben 45 jaar oud en ben ik van plan om mijn partner van Turkije naar Nederland te halen. Heb op dit moment geen werk maar een wwb uitkering.Vanwege mijn leeftijd en mijn depressieve klachten is het heel moeilijk om aan een baan te komen.İk heb inmiddels bezig met een aanvraag voor een wsw indicatie.mijn vraag aan u is of dat het met een wsw indicatie het mogelijk is om in aanmerking te komen voor een ontheffing van de inkomensplicht.of de aanvraag anders ook mogelijk is met de wwb uitkering.Wilt u mij misschien wat informatie geen? Alvast bedankt!
Reageren op een reactie


binh-an on dinsdag 25 maart 2014 17:11
Hallo, mijn ww uitkering is boven de 1600 euro, langer als 12 maanden geldig. Maar kan dit wel of moet het nu perse met een werkinkomen en contract van 1 jaar??
Reageren op een reactie


Ray on dinsdag 8 april 2014 21:20
Hallo, ik wilde even wat vragen t.a.v. arbeidsovereenkomst. Ik heb pas een baan, en heb een arbeidsovereenkomst gekregen van 6 maanden. Ik wil nl mijn vriendin uit suriname halen. Kan ik dan een aanvraag starten? En welk lijkt het best, dat ik die aanvraag voor haar indien? Of dat zij het van daaruit de aanvraag indient? Alvast bedankt voor uw reactie
Reageren op een reactie


samira on woensdag 25 juni 2014 8:32
Ik ben dame, 26jaar oud ik ben getrouwd, nu 2jaar mijn man,woont in Marokko, ik woon in Nederland, ik heb ook Nederlandse nationaliteit, ik werk in zorg heb Arbeidsovereenkomst van 1 jaar ik verdien best goed heb goed salaris, ik heb gehoord als woning, in duitslands hebt kleve heel makkelijk is ik zou heel graag wil weten wat ik allemaal moet regelen . Als woning Duitsland heb moet man Inburging aflegen bij ambasaden of hoef dat niet kunt u, mij aub helpen mij Emailen ik wil graag contacht met u. Komen, dit is Email samira_nijmegen@hotmail.com
Reageren op een reactie


Rani on dinsdag 8 juli 2014 21:56
Hai , ik ben Rani ik wil mijn vriend laten komen voor verblijf in Nederland . Ik heb netto loon 11.50 ero per mand en heb onbepaald contract . Kan ik mvv aan vragen ?
Reageren op een reactie


Ghizlane on maandag 1 september 2014 11:50
Hallo. Ik heb een vraagje. Ik ben op me 18 jarige leeftijd getrouwd met iemand ouder dan 21 jaar Nou wil ik mijn man naar Nederland halen. Is het mogelijk om op 18/19 jarige leeftijd je man te halen?? Zelf studeer en werk ik. Graag hoor ik het antwoord zo snel mogelijk
Reageren op een reactie


Abderrahim on donderdag 4 september 2014 15:30
Hallo Ik ben getrouwd in Marokko met marokkaans vrouw wij zijn alle 4 jaar samen mijn ik heb vast contract mijn inkomende is 2050 bruto alle mijn vrouw kan geen Nederlands taal leren omdat ze alleen woonde ze heeft gebraveerd om die inburgens cursus te doen maar ze durf niet omdat ze taal moelijk vindt mijn vraag is er andere manier om ze naar Nederland te halen Grt Abderrahim
Reageren op een reactie


Pleun on zondag 7 september 2014 21:39
Hallo, Ik ben nu een jaar samen met mijn vriend uit Turkije en ik ben erachter gekomen dat hij voor mij echt de ware is, ik wil met hem de toekomst gaan delen maar nu weet ik dat het moeilijk voor hem is om naar Nederland te komen maar ik wil ook niet mijn leven hier opgeven en meteen na Turkije gaan aangezien ik een vaste baan, huis enzovoort heb.. Nu heb ik op verschillende sites liggen zoeken en kijken maar mijn vraag is nu wat moet ik hier in nederland precies gaan regelen voor een vakantie visum, want ik wil hem wel eerst mijn land laten zien en niet meteen hierheen halen en dadelijk is hij doodongelukkig en wat moet hij allemaal regelen in Turkije?
Reageren op een reactie


yana on maandag 8 september 2014 12:39
Hallo ik heb sinds 2008 een wajong uitkering ik ben 100% afgekeurd. Ik wil dit jaar met mijn vriend in Tunesië gaan trouwen. Is het mogelijk om een ontheffing te krijgen voor de inkomensplicht aanfgezien ik al jaren een wajong heb en het voor mij bijna onmogelijk is om aan een baan te komen.
Reageren op een reactie


Jose on maandag 8 september 2014 23:13
Ik heb vraag konik met uitkering my vriend maar Nederland laat komen. Voor 3maanden Miss hem heel erg zouw erg dat ik eer ziek van ben plzhrlp mijn. Aub. Groetjes jose
Reageren op een reactie


Jose on maandag 8 september 2014 23:18
Mijn vriend woond in tunisia en wil heb maar hier hallen ik heb daar vraag over kan het ook met uitkering ik heb uitkering van af. 2003 wil antwoord op mijnpraat i, kan niet meet zonder hem en hij niet zonder mijn. WAT MOET. IK NU DOEN. AUB. HELP MIJN DAAR MEE IK KANNIET MEER. GROETJES JOSE
Reageren op een reactie


Gul on zondag 28 september 2014 17:40
Hallo, ik ben een alleenstaande moeder van 2 kinderen en heb een wwb uitkering. Ik heb ontheffing gekregen voor sollicitatieplicht omdat mijn kinderen nog jong zijn. Nu wil ik trouwen met mijn vriend die als toerist in nederland is van turks afkomst. Mijn vraag is als ik trouw met mijn vriend of hij hier kan blijven door de wwb uitkering die ik krijg. Kunt u mij aub hierin informeren?
Reageren op een reactie


elif on dinsdag 30 september 2014 19:43
halo meneer ik heb wajong uitkering ik wil mijn verloofde brengen naar nederland aub kanyw mijn antwoorden
Reageren op een reactie


ana on donderdag 16 oktober 2014 21:03
hoi ik had een vraagje ik ben getrouwd met iemand uit marokko en heb een wajong uitkering maar ben niet 80-100 % afgekeurd is er een optie om hem binnen te halen?
Reageren op een reactie


Ayse on woensdag 22 oktober 2014 21:39
Goedenavond, ik heb een vraag. Ik ben verloofd en wil binnen een maand of 2 Trouwen. Mijn verloofde woont in turkije. Ben pas aangenomen bij een bedrijf heb een contract van anderhalf jaar gekregen. Mijn inkomen is best laag namelijk €1040 bruto per maand. Is er een manier/oplossing om mijn verloofde dan toch naar Nederland te kunnen halen. Door financile hulp van familieleden ? Zou u mij kunnen helpen informatie kunnen geven ben radeloos.
Reageren op een reactie


mad on dinsdag 28 oktober 2014 17:55
ik heb vraag ik wil voor
Reageren op een reactie
 
nadia on maandag 2 februari 2015 16:47
ik ben getrouwdt 3 jaaar alang, me man woont met me hier en nl en hij heb nog geen p;apieren ik ben boven 23JAAR kan ik nu hier anvraag of moet hij erst terug naar Marokko en ik verdin best goed en me man die praat goed nl ik wil graag antwoord op deze mail aub . ,n__@Hotmail.com


Adil on woensdag 12 november 2014 0:39
Ik ben in 2009 getrouwd in pakistan. Maar wil nou me vrouw roepen vanuit pakistan. Nou heb ik begrepen dat er een inburgeringstoets moet behaald worden. Ik weet zeker dat ze het niet gaat halen. Nou wil ik me inschrijven in duitsland. Om vanuit daar haar te roepen. Is dat snel en mogelijk?
Reageren op een reactie


Fatima on zondag 30 november 2014 17:59
Geachte zou je mij kunnen helpen ik heb een zwager hij woont in Marokko en hij wil een visum vanuit Marokko naar Duitsland om in duitsland te studeren maar ik ben er echt op tegen want hij wil hier gewoon zijn in Europa achteraf komt hij naar mij in België ik zie het echt nie zitte kan ik iets eraan doen om het te laten wijgeren aub help mij
Reageren op een reactie


Alper on zaterdag 27 december 2014 22:09
Hallo, ik wil graag weten of de inkomens eis voor een buitenlandse partner ook geldt als je partner uit een EU land komt als Roemenië? En klopt het dat en in België al paar jaar nu ook een inkomens eis is, wat in dat geval de EU route dus ook niet meer werkt.
Reageren op een reactie


mina on donderdag 8 januari 2015 16:08
Hallo. Ik ben aalleenstaande moeder ,ik wil graag mijn man naar nederland laten komen is dat ook.mogelijk met wayong uitkering en goede advocaat Alvast bedankt Mvg
Reageren op een reactie


ozan on maandag 9 februari 2015 10:08
Hi ik ben of wil graag trouwen in turkije en wil mijn vrouw naar nederland brengen ik heb een dubblle nationaliteit op dit moment laatste 3 maanden heb ik een uitkering eertse keer in mijn leven maar binnenkort heb ik een werk met een contract en mijn loon zal bove 1400€ zijn maar nu heb ik een uitkering. Kan ik nu alsnog mijn vrouw naar nederland meenemen in deze situatie. Ik hoor graag uw reactie. Met vriendelikk groet. Ozan Manavoglu.
Reageren op een reactie


marakchi on dinsdag 10 februari 2015 20:11
hai ik heb een vraag wat moet ik allemaal hebben als ik een vrouw van maroko naar nederland wil hallen kan je me aub a tot z op mijn e mail stuuren hartelijk dank hakim
Reageren op een reactie


marrakchi on dinsdag 10 februari 2015 20:14
hallo ik heb een vraag wat moet ik allemaal hebben als ik een vrouw van Marokko naar Nederland wil halen kan je me aub van a t/m z alles uitleggen. En al die gegevens door sturen naar mijn mail, hartelijk bedankt
Reageren op een reactie
 
Bloempje on zondag 15 maart 2015 0:43
Ik heb een vraagje, ik ben zef 20 jaar oud en ik zit nog 3 jaar lang op school, dus ik heb ook nog geen vaste baan. ik heb iemand leren kennen maar hij komt zelf uit marokko en is boven de 21 jaar oud het enige wat ik graag zou willen weten is wat zijn de regels daarvoor als ik hem naar nederland wil halen, en wat moet er allemaal geregeld zijn, kan iemand mij alsjeblieft helpen?


azra on vrijdag 8 mei 2015 23:39
Hallo, ik woon sinds een paar weken weer in Nederland samem met mijn 2 kinderen van 3 en 1,5jaar. İk heb evenals mijn kinderen de Nederlandse nationaliteit. Mijn man is nog in Turkije en ik wil hem graag ook naar Nederland halen. İk werk niet i.v.m de kleine kinderen en voldoe daarom ook niet aan de inkomensplicht. Bovendien kan ik nergens op zo'n korte termijn gelijk een vast contract krijgen. Kunt u mij vertellen wat de opties zijn? Of ik eventueel voor ontheffing van de inkomensplicht in aanmerking kan komen? Graag hoor ik van u. Mvg
Reageren op een reactie


faith on donderdag 14 mei 2015 5:42
hoi, ik heb een vraag ik heb nl 3minderjarige kinderen die ik naar nederlandwil laten halen maar ik krijg een uitkering wat moet ik doen en hoe kan ik dit aanpakken mvg
Reageren op een reactie


Sweety on woensdag 27 mei 2015 1:36
Hallo ik zou graag willen weten wat je allemaal nodig moet hebben om je man na Duitsland te halen woon nu in Nederland wil qua inkomen weten en of je in nl kan werken en daar wonen en hoeveel je moet verdienen enz
Reageren op een reactie


Hajer on zondag 31 mei 2015 14:27
Hallo, ik ben een alleenstaande moeder van 2 kinderen Mijn man woond in tunisia en ik wil hem maar hier hallen ik heb daar vraag over kan het ook met uitkering Alvast bedankt
Reageren op een reactie


sara on vrijdag 5 juni 2015 23:20
Hoi allemaal, ik ben verloofd in buitenland.Maar helaas heb ik geen fulltime vast werk. Ik heb wel een vaste contract voor mijn parttime werk. Kan ik met twee contracten mijn partner naar Nederland halen?? Alvast bedankt
Reageren op een reactie


kasem on donderdag 9 juli 2015 17:09
ik wiel graag weet welk papier stuur naar makko mo mijn partner naar nederland halen danku
Reageren op een reactie


wa on vrijdag 10 juli 2015 9:28
Ik ben getrouwd en mijn man woont hier illegaal in nerderland,vroeger heeft hij hier legaal gewoond maar nu niet meet r we hebben samen een baby van 2 maanden.Ik heb een mvv aanvraag gedaan maar is afgewezen omdat hij geen examen heeft gedaan in marokko.Is er een andere mogelijkheid om hem weer legaal te laten wonen hier graag jullie hulp.
Reageren op een reactie


sia on zaterdag 18 juli 2015 11:25
hallo, ik wil mijn vrouw van afghanistan hier brengen, wilt u aub zeggen hoeveel is menimumloon in 2015 netto?, geen kind. M.V.G
Reageren op een reactie


Simo on donderdag 6 augustus 2015 15:17
Hallo ik ben verloofd in turkije we gaan binnen kort trouwen ik wil mijn partner naar nederland brengen. op dit moment ben ik een student ik heb een bijbaan ik ben uitwonend hoe kan ik mijn man naar nederland brengen wat moet daar voor geregeld woorden
Reageren op een reactie


Omid on zondag 23 augustus 2015 18:27
Goedenavond, Ik ben in iran getrouwd en heb zelf de nederlandse nationaliteit. Mijn vrouw moet nu basisexamen inburgering buitenland doen. Kan zij dit ook in Nederland doen? Wat isde snelste optie om haar hierheen te kunnen halen? Als ik in België ga wonen en in Nederland blijf werken kan zij dan zonder afleggen van het examen hiernaar toe komen? Ik zie jullie reactie / adviezen graag tegemoet. Met vriendelijke groet, Omid
Reageren op een reactie


chaima en zaineb on dinsdag 1 september 2015 23:06
Hallo ik heb een vraag ik heb een vriend en heb 2 dochters van hem. Maar hij leeft in marokko en ik hier met de 2 meiden. leef van wwb en ben chronisch ziek en zit nog in de molen van het ziekenhuis.word helaas niet afgekeurd door de wwb maar wil graag mijn vriend naar nederland halen om ons te helpen in de moeilijke tijden. hoor graag iets
Reageren op een reactie
 
Mariam on vrijdag 20 november 2015 0:04
Hoi chaima en zaineb, ik heb ook zelfde prbleem, heeft u oplossing gevonden, als ja dan laten mij ook weten want ik ben ook ziek en wil mijn man naar nederland halen , alstubelieft help mij, ik krijg uitkering ik ben ziek met 2 kinderen en ik moet operatie doen en heb ik geen familie en vriendin dus ik wil graag weten wat moet ik doen


Siena on dinsdag 15 september 2015 18:33
Hallo, ik woon in irak, ik Ben Al 5 jaar getrouwd en heb 2 kinderen, ik en mijn oudste dochtertje hebben een Nederlands paspoort. Voor mijn jongste dochter Ben ik nu bezig om een paspoort aan te vragen.Mijn Man heeft geen Nederlands paspoort , nu hebben we besloten om in Nederland te gaan wonen. Ik woon Al 6 jaar hier , heb me uitgeschreven in Nl en dus heb geen inkomen of wat Dan ook. Is het Dan mogelijk dat ik een paspoort voor mijn man kan aanvragen en we met z'n Allen daar gaan wonen, zo ja? Wat moet ik doen en waar moet ik beginnen.?
Reageren op een reactie


G on vrijdag 6 november 2015 0:44
Hallo, Ik had even een vraag ik probeer mijn vriend uit Suriname naar Ned te halen voor een verblijf korter dan 90 dagen... Dit is allemaal nieuw voor mij dus ik vraag me a ondanks dat hij alleen voor een vakantie eerst hierheen wil komen moet ik hem dan uitnodigen ? EEn kan ik met een wa-jong uitkering garant staan voor hem ? Ik ben al jaren lang afgekeurd en daarbij heb ik dit jaar ook nog eens reuma erbij gekregen... Ik weet dat het makkelijker is als ik naar Suriname zou gaan maar dat verre reizen gaat wegens me gezondheid helaas niet... Wilt u me alstublieft helpen want ik zie echt door het bomen het bos niet meer... Met vriendelijke groet G...
Reageren op een reactie
 
v.a wiebers on maandag 4 april 2016 2:39
zou u mij kunnen helpen wat ik precies moet doen om iemand over te laten komen om daarna ook mee te trouwen wat ik dan het beste zou kunnen doen mijn vrienndelijke groet vincent wiebers


massi on vrijdag 13 november 2015 21:08
Beste ron..ik heb 80 tot 100%afgekeurd al bijna 17 jaar...maar ik zou graag mijn man naar Nederland willen brengen..wel zijn officieel nog niet getrouw...zou dat kunnen of moeten wel eeuwig zo leven :(...alvast bedankt.
Reageren op een reactie


Baan on maandag 23 november 2015 21:05
Goedenavond, Ik had een vraagje ik ben getrouwd in turkije en wil mijn man naar nederland halen. Ik heb pas werk van een 3 maanden contract wat ik verdien is 1100neto. Is het mogelijk om hem hier heen te halen? Alvast bedankt.
Reageren op een reactie


NN on donderdag 10 december 2015 20:17
Halo ik ben verloofd en ik wil graag me verloofde hierna toe brengen via duitsland wat heb ik hiervoor nodig ik begin pas in februarie met me werk daar krijg ik dan een anderhalfjaar contract maar ik weet zeker dat de inkomen onder het norm zitten wat kan ik doen heb geen raad meer kunt u mij aub hier mee helpen !!
Reageren op een reactie


Monique on donderdag 10 december 2015 22:58
beste mensen zou graag meer willen weten over verblijf in belgie ik woon n.m.in ned en wil mijn vriendin uit suriname halen. hoe kan ik in belgie haar verblijf regelen
Reageren op een reactie


koemar on zondag 10 januari 2016 19:59
Beste mensen,ik heb een wajong uitkering.Mag i k hier laten komen en met haar trouwen.Want ik heb een wajong uitkering ik zal nooit kunnen 120 procent van minimium inkomen voldoen.Is mogelijk een MVV aan te vragen.ik zit al 6 jaar met dit probleem. ik dank u.
Reageren op een reactie


Loubna on dinsdag 26 januari 2016 13:48
Salaamo 3alaykoum jamee3an. ana 3aycha f hollanda bijna 19 jaar. ik ben getrouwd in 2013. Nu bijna 3 jaar getrouwd en mijn man nog in Marokko. "Omdat ik uitkering heb". Werk in Nederland is moeilijk te vinden. Vooral vast contract. en dat is onmogelijk voor alle vrouwen. Mijn man is nu bezig met nederlands taal.Mijn vraag is: Waar is ons Rechten als vrouwen in Nederland? mannen kunnen wel werk vinden zij hebben meer kansen dan wij als vrouwen. En bedankt.
Reageren op een reactie
 
Sars on woensdag 27 januari 2016 3:39
Ik heb precies hetzelfde probleem alleen ben ik nog niet getrouwd Maar verloofd. Ben nu bezig met werken zoeken ook wil eerst graag papieren op orde hebben voordat ik ga trouwen maar ben nu al 5jaar verloofd en wordt gewoon gek ervan. Wil graag dit jaar nog trouwen, maar ik zie geen uitweg aangezien de regels van de wet. Radeloos


Z on maandag 29 februari 2016 20:20
Hoi Er is een kennis van ons door haar partner naar NL gehaald. Zij heeft nu een vergunning gekregen voor 1 jaar. Als er iets tussen deze 2 personen misgaat, dat zij uit elkaar gaan, wat gebeurt er? Kan deze vrouw alsnog hier in NL ergens terecht? Deze dame is nu een beetje in paniek en geld voor een advocaat inschakelen, heeft ze ook niet. Ik lees graag jullie reactie!
Reageren op een reactie


supermaharadja on zondag 6 maart 2016 22:02
als je over een ww uitkering beschikt voor een duur van 3 jaar is dat ook voldoende om je partner naar nederland te laten komen?
Reageren op een reactie


w hut on zondag 27 maart 2016 16:43
supermaharadja on zondag 6 maart 2016 22:02 als je over een ww uitkering beschikt voor een duur van 3 jaar is dat ook voldoende om je partner naar nederland te laten komen?
Reageren op een reactie


Wendy on vrijdag 24 juni 2016 20:00
Goedenavond, Ik heb een turkse partner die ik via een mvv naar nederland wil halen alleen ik heb geen arbeidscontract, maar een contract met mijn ouders waarbij zij mij maandelijks 2500 euro betalen waar ik zelf weer belasting over betaal voor de duur van tenminste 5 jaar. Kan ik hiermee mijn partner naar nederland halen? Met vriendelijke groet wendy
Reageren op een reactie
 
Miszdee on donderdag 24 november 2016 18:28
Dit zou ik ook graag willen weten, Wendy! Heb je hier bericht op terug gehad?


Eleazar on dinsdag 12 juli 2016 17:18
We zijn Private International Money Lenders. Wij bieden lening tegen een zeer laag tarief van 2%. als belanghebbende Kindly contact met ons op via e-mail: eleazardiaz536@gmail.com voor meer informatie. Met vriendelijke groet, de heer Eleazar
Reageren op een reactie


Marije on maandag 25 juli 2016 1:56
Beste Ton, Ik en mijn Nieuw-Zeelandse partner staan op het punt om naar Nederland te gaan. Ik heb over 2014 en 2015 voldoende verdiend, over 2016 niet (vanwege reizen in Australië). Bij aankomst in Nederland wacht mij een halfjaarcontract. Mijn partner heeft de afgelopen 3 jaar wel genoeg verdiend en krijgt mogelijk een jaarcontract bij aankomst in Nederland. Geldt zijn inkomen ook voor de inkomenseis? Of gaat het alleen om mij? Stel dat ik een jaarcontract krijg, hoe zit het dan met drie recente loonstroken (vanwege reizen heb ik de afgelopen drie maanden niet gewerkt). Met vriendelijke groeten, Marije
Reageren op een reactie


Meri on vrijdag 26 augustus 2016 14:43
Hallo, Mijn bruto per maand als Verzorgende IG zal 1970 ongeveer zijn. Mijn netto zo een 1370 en kan ook omhoog gaan door toeslagen van bijvoorbeeld nachtdiensten en weekeindediensten Nou is mijn vraag: ik heb een contract van 10 maanden en wil mijn man halen uit Bosnië naar Nederland. Is dit mogelijk??
Reageren op een reactie


kathy on maandag 12 september 2016 21:41
In het geval dat ik wel terug naar NL mag komen. Hoe lang heb ik om mijn huidige plaast te verlaten en naar NL te gaan? Stel, ik heb een baan gevonden ( bij een kennis) die mij voor het minimuum E 1500 aan kan nemen voor één jaar. ( dit om mijn man, gezinshereninging naar NL te kunnen halen) Mag ik dan mocht ik een betere betaalde baan, binnen dit jaar vinden, van baan veranderen? Als mijn man een goedbetaalde baan heeft gevonden, mag ik dan minder werken en dus minder dan E 1500 verdienen? Mocht ik tijdens dat ik referent ben voor mij man zwanger raken, wat gebeurd er dan? Alvast bedankt Kathy
Reageren op een reactie


Miszdee on donderdag 24 november 2016 18:26
U heeft een e-mailtje ontvangen!
Reageren op een reactie


VSA on zondag 11 december 2016 4:53
Best mevrouw Sardjoemissier, Wat vervelend dat zijn overeenkomst niet wordt verlengd, ik kan mij voorstellen dat het allemaal heel spannend is! Wanneer naar het arbeidsverleden wordt gekeken, dan kijken ze naar het inkomen van de afgelopen 3 jaar en dan voor een half jaar in de toekomst. Dat betekent dat hij nu eigenlijk heel snel een nieuwe baan zou moeten vinden aansluitend op zijn huidige overeenkomst, waarbij hij voldoende verdient voor ten minste een half jaar in de toekomst. Als hij direct aansluitend op zijn huidige overeenkomst een arbeidsovereenkomst voor ten minste een half jaar kan vinden met een minimum salaris van €1537,20 (per 1 januari 2017 wordt het iets meer), dan zou hij alsnog aan het inkomensvereiste kunnen doen MITS zijn arbeidsverleden ook voldoende is en aan alle andere voorwaarden voor een TEV-procedure wordt voldaan. Nu ben ik niet op de hoogte van zijn arbeidsverleden en inkomen en jullie overige feiten en omstandigheden, maar over het algemeen werkt het arbeidsverleden op deze wijze. In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen hebt, aarzel niet om contact met mij op te nemen. Met vriendelijke groet, Mw. mr. Zorana Stefić - Koria Jurist Advocatenkantoor SERVAAS Naritaweg 137 1043 BS Amsterdam Tel. : +31 20 24 03 814 Fax : +31 20 79 69 291 E-mail : info@servaasadvocaat.nl Tel. algemeen: +31 20 24 03 810 The contents of this e-mail are intended for the named addressee only. It contains information which may be confidential and which may also be privileged. Unless you are the named addressee (or authorised to receive for the addressee) you may not copy or use it, or disclose it to anyone else. If you received it in error, please notify us immediately at info@servaasadvocaat.nl and then destroy it. Please note that I make every effort to keep my network free from viruses. However, you do need to check this e-mail and any attachments to it for viruses as I can take no responsibility for any computer virus which might be transmitted by way of this e-mail. Op 9 nov. 2016, om 02:29 heeft Varina Sardjoemissier het volgende geschreven: Goedemorgen, Ik zou graag wat informatie en tips willen inwinnen bij u als dat mag. Het is namelijk zo dat mijn partner een TEV aanvraag heeft ingediend op maandag 7 november 2016. Er zat een keuze bij dat je ook een TEV kon aanvragen voor je partner als je minder dan een jaarcontract heb, en daarbij alle stukken moest meesturen van de afgelopen 2 tot 3 jaar terug. Hij heeft nu nog werk tot 15 december. Hij dacht dat zijn contract verlengd zou worden. Vol spanning hebben wij de TEV aanvraag maandag ingediend. En wat blijkt is dat hij op dinsdag 8 november van zijn werkgever te horen heeft gekregen dat hij geen nieuw contract meer krijgt. Wij zitten nu vol spanning of het zal lukken of niet :( kunnen wij de aanvraag annuleren? Of gewoon afwachten? Zijn netto inkomen komt op iets van €1900,- Daarnaast heeft hij ook na afloop van zijn contract ww uitkering.Ik woon in Suriname en ben hier in Suriname mijn TEV aan het afwachten. Wat zou u mij het beste kunnen adviseren?
Reageren op een reactie
 
VSA on zondag 11 december 2016 4:55
Dit kreeg ik als informatie van iemand anders klopt het ?


aldijana on maandag 26 december 2016 23:52
goedeavond ik heb een vraag ik heb een vriend in bosnie.. we hebben een dochter van bijna 2 ik woon zelf in nl.. me inomen is pas 1700 ik wil gaar me vriend hier bregen wat moet ik doen dat hij hier kan komen wonen voor goed, ik hoor het graag van u..GR
Reageren op een reactie


jones on vrijdag 28 april 2017 5:09
Hallo%2C%20iedereen%20ben%20Jones%20uit%20de%20Verenigde%20Staten%20van%20Amerika%2C%20hier%20om%20te%20getuigen%20in%20de%20naam%20van%20deze%20grote%20man%20die%20mijn%20geluk%20in%20mijn%20familie%20heeft%20teruggebracht%20nadat%20mijn%20geliefde%20Chris%203%20jaar%20geleden%20voor%20een%20andere%20vrouw%20heeft%20verlaten%2C%20ik%20hield%20echt%20van%20Chris%20omdat%20hij%20mijn%20eerste%20was%20Liefde%2C%20ik%20heb%20alles%20in%20mijn%20kracht%20geprobeerd%20om%20Chris%20terug%20te%20krijgen%20in%20mijn%20leven%2C%20maar%20mensen%20die%20ik%20ontmoette%20bleven%20gewoon%20op%20me%20lijden%20en%20mij%20liegen.%20Dan%20ga%20ik%20normaal%20gesproken%20op%20zaterdag%20om%20mijn%20haar%20te%20maken%20en%20dingen%20te%20krijgen.%20Dan%20heb%20ik%20mensen%20besproken%20Op%20de%20salon%20als%20ze%20daar%20radio%20luisteren%2C%20dat%20er%20een%20programma%20is%20(hoe%20ik%20mijn%20ex%20terug%20heb%20gekregen)%20en%20veel%20over%20dr%20Sunny%20begon%20te%20praten%20over%20hoe%20deze%20man%20veel%20mensen%20heeft%20geholpen%20om%20er%20een%20minnaar%20terug%20te%20brengen%2C%20dus%20meteen%20ging%20ik%20Dicht%20bij%20die%20dames%20ontmoette%20ik%20op%20de%20salon%20en%20ik%20legde%20dingen%20voor%20hen%20uit.%20Ze%20zeiden%20dat%20ik%20contact%20zou%20moeten%20nemen%20met%20dr%20Sunny%2C%20dat%20hij%20het%20gesprek%20was%20van%20de%20stad%20en%20dat%20mensen%20hem%20echt%20aanraden%20om%20hulp%20onmiddellijk%2C%20we%20zochten%20op%20internet%20en%20lekker%20lezen%20Dingen%20over%20dr%20zonny%20ik%20ga%20nu%20T%20alle%20dr%20zonnig%20direct%20contact%20opnemen%20met%20de%20salon%20gaf%20ik%20dr%20Sunny%20een%20oproep%20en%20ik%20heb%20mijn%20probleem%20met%20hem%20gedeeld%2C%20hij%20vertelde%20me%20gewoon%20niet%20te%20zorgen%20dat%20ik%20gewoon%20blij%20zou%20zijn%2C%20hij%20heeft%20me%20net%20verteld%20hem%20een%20%E2%80%8B%E2%80%8Bpaar%20details%20te%20sturen%20die%20ik%20deed%2C%20En%20toen%20kwam%20hij%20terug%20naar%20mij%20dat%20alles%20goed%20zou%20zijn%20binnen%2036%20uur.%20Ik%20was%20zo%20blij%2C%20toen%20dr.%20Sunny%20was%20zijn%20werk%20en%20hij%20faalde%20me%20niet.%20Mijn%20geliefde%20Chris%20kwam%20in%20tranen%20naar%20me%20toe%20en%20verontschuldigde%20me%20om%20me%20diep%20pijn%20te%20verlaten%20voor%20Goed%203%20jaar%2C%20dus%20hij%20besloot%20om%20te%20bewijzen%20dat%20hij%20me%20nooit%20zal%20verlaten%20om%20welke%20reden%20hij%20heeft%20gemaakt%20dat%20ik%20toegang%20had%20tot%20zijn%20rekening%20en%20me%20mijn%20nabestaanden%20maakte%20op%20al%20zijn%20wil.%20Nu%20is%20het%20meest%20perfecte%20ding%20dat%20hij%20niet%20kan%20uitgeven%20Minuut%20zonder%20me%20te%20zien%20of%20mij%20te%20bellen%2C%20ben%20zo%20dankbaar%20voor%20dr.%20Sunny%20voor%20het%20terugbrengen%20van%20het%20geluk%20dat%20ik%20jarenlang%20heb.%20Neem%20contact%20op%20met%20Dr%20Sunny%20voor%20hulp.%20Hij%20is%20een%20betrouwbare%20man%20in%20email%2C%20drsunnydsolution1%40gmail.com%20of%20u%20kunt%20hem%20bellen%20of%20Whatsapp%20hem%20met%20dit%20nummer%20...%20%2B%202348077620669%0A%0A(1)%20Als%20u%20uw%20ex%20terug%20wilt.%0A(2)%20als%20je%20altijd%20slechte%20dromen%20hebt.%0A(3)%20U%20wilt%20op%20uw%20kantoor%20worden%20bevorderd.%0A(4)%20Je%20wilt%20dat%20vrouwen%20%2F%20mannen%20na%20je%20rennen.%0A(5)%20Als%20u%20een%20kind%20wilt.%0A(6)%20%5BJe%20wilt%20rijk%20zijn.%0A(7)%20U%20wilt%20uw%20man%20%2F%20vrouw%20binden%20om%20voor%20altijd%20de%20jouwe%20te%20zijn.%0A(8)%20Als%20u%20financi%C3%ABle%20hulp%20nodig%20hebt.%0A(9)%20Als%20u%20uw%20scheiding%20wilt%20stoppen.%0A10)%20Help%20mensen%20uit%20de%20gevangenis%20te%20brengen.%0A(11)%20Huwelijk%20Spells%0A(12)%20Miracle%20Spells%0A(13)%20Beauty%20Spells%0A(14)%20PROFECY%20CHARM%0A(15)%20Aantrekkelijkheden%0A(16)%20Evil%20Eye%20Spells.%0A(17)%20Kissing%20Spell%0A(18)%20Verwijder%20ziekteverzuimen.%0A(19)%20VERKIES%20WINNING%20SPELLEN.%0A(20)%20SUCCES%20IN%20EXAMS%20SPELLS.%0A(21)%20Charme%20om%20wie%20te%20houden%20van%20wie%20je%20moet%20houden.%0A%0ACONTACT%3A%20drsunnydsolution1%40gmail.com
Reageren op een reactie


Simeranya on zaterdag 24 juni 2017 10:03
Ik ben een alleenstaande moeder met een kind van 11 jaar. Ik verdien per maand 1200 euro. Is dit bedrag voldoende om je echtgenoot naar nederland te laten komen. Ik heb wel een vaste baan.
Reageren op een reactie


B. Mohammad on maandag 4 december 2017 12:46
Hallo, Ik ben zo'n 11 jaar getrouwd in Pakistan en heb een Nederlandse nationaliteit. Ik werk en mijn inkomen is boven de grens, wat er gevraagd wordt. Mijn man woont in Spanje en heeft een langdurige verblijfsvergunning met EU erop. Ik wil heel graag voor mijn partner een verblijfsvergunning van Nederland aanvragen. Wie kan mij hierbij helpen met de aanvraag en wat heb ik allemaal nodig? B. Mohammad
Reageren op een reactie

Voeg een reactie toe:

Je naam:
E-mailadres: (vereist)
Website:
Reactie:
Maak je tekst groter, vetgedrukt, schuingedrukt en meer met HTML tags. Zo werkt het.
Post Comment
Website
mogelijk gemaakt
door Vistaprint